ĐIỀU GÌ CẢN TRỞ VIỆC ĐƯA RA NHỮNG QUYẾT ĐỊNH HIỆU QUẢ?

Có một số vấn đề có thể ngăn chặn hiệu quả việc ra quyết định. Bao gồm:

  • Không đủ thông tin

Nếu bạn không có đủ thông tin, nó sẽ giống  như bạn đang đưa ra một quyết định không có căn cứ. Hãy dành thời gian để thu thập các dữ liệu cần thiết để thông báo quyết định của bạn, ngay cả khi khoảng thời gian đó rất sát nhau. Nếu cần thiết, hãy ưu tiên thu thập thông tin được xác định là quan trọng nhất với bạn.


11 chiến lược để đưa ra quyết định đúng đắn – doanhnhansaigon.vn


Các kỹ năng cuộc sống | Kỹ năng ra quyết định | MaxReading.com

  • Quá nhiều thông tin

Với vấn đề ngược lại thì một trong số đó thường được nhìn nhận một cách kinh ngạc như là có rất nhiều thông tin mâu thuẫn nhau mà khó có thể nhìn thấy sự việc một cách rõ ràng.

Điều này đôi khi được gọi là mất khả năng phân tích, và cũng được sử dụng như một chiến thuật trì hoãn tổ chức ra quyết định, với những người tham gia đòi hỏi ngày càng nhiều thông tin trước khi họ có thể quyết định điều gì.

Vấn đề này thường có thể được giải quyết bằng cách hẹn gặp mặt tất cả mọi người lại với nhau để quyết định những thông tin nào là thực sự quan trọng và lý do tại sao bằng cách đưa ra một khoảng thời gian rõ ràng cho việc ra quyết định, bao gồm cả một giai đoạn thu thập thông tin.

  • Quá Nhiều người

Đưa ra quyết định bởi 1 hội đồng là  điếu rất khó. Mọi người đều có quan điểm riêng của họ, và các giá trị của riêng mình. Và trong khi điều quan trọng là phải biết các quan điểm này là gì, và tại sao và nó quan trọng như thế nào, có lẽ nó rất cần thiết cho một người chịu trách nhiệm đưa ra quyết định. Đôi khi, bất cứ quyết định nào cũng vẫn tốt hơn là không có.

  1. Nguyện vọng cá nhân

Quá trình ra quyết định thường được hình thành dựa theo ý muốn cá nhân. Những ý muốn cá nhân thường không được trình bày công khai, nhưng có thể là một sự tắc nghẽn nghiêm trọng. Bởi vì họ không trình bày công khai nên rất khó để xác định một cách rõ ràng và do đó họ phải giải quyết chúng, nhưng đôi khi nó có thể làm được như vậy bằng cách thăm dò chúng với một người nào đó ở ngoài quá trình quyết định này, nhưng ở một vị trí tương tự.

Nó cũng có thể giúp thăm dò  khía cạnh trực quan hợp lý với tất cả các bên liên quan, thường là với một người bên ngoài để hỗ trợ quá trình này.

  • Gắn với cảm xúc

Mọi người thường mắc phải tình trạng này. Những quyết định đó có xu hướng liên quan đến sự thay đổi, mà nhiều người thường cảm thấy khó khăn.

  • Không gắn với cảm xúc

Đôi khi rất khó để đưa ra quyết định bởi vì bạn không quan tâm cách này hay cách khác. Trong trường hợp này, một quá trình tạo ra quyết định thường có thể giúp bằng cách xác định một số ưu điểm thực tế và nhược điểm của các hoạt  động đặc biệt, mà có lẽ là những điều bạn không nghĩ trước đó.

Khá nhiều vấn đề này có thể khắc phục bằng cách sử dụng một quá trình ra quyết định cấu trúc. Điều này sẽ giúp:

  • Giảm các quyết định phức tạp hơn xuống những bước đơn giản nhất;
  • Xem cách quyết định nào đã đạt được; và
  • Quyết định Kế hoạch thực hiện để đáp ứng đúng thời hạn.

Rất nhiều kỹ thuật khác nhau của những quá trình ra quyết định đã được phát triển, từ quy tắc đơn giản tích góp từ kinh nghiệm cho đến những bước vô cùng phức tạp .Những phương pháp được sử dụng phụ thuộc vào bản chất của các quyết định và mức độ phức tạp của nó ra sao.

ĐIỀU GÌ CẢN TRỞ VIỆC ĐƯA RA NHỮNG QUYẾT ĐỊNH HIỆU QUẢ?