Những kỹ năng mềm thiết yếu

Bằng cấp là thứ quan trọng, nhưng sự phát triển của các kỹ năng mềm – kỹ năng xã hội là một phần quan trọng trong việc nuôi dưỡng một lực lượng lao động năng động và chúng luôn có nhu cầu cao. Bạn đã thống kê các kỹ năng mềm của bạn chưa? Bạn có thể có những kỹ năng có nhu cầu cao mà bạn chưa biết.

Trong quá khứ, tất cả chúng  ta đều  thu được các kỹ năng từ công việc, trách nhiệm, kinh nghiệm sống và sở thích. Bạn thậm chí có thể dấu đi những kỹ năng này, khi cần thiết có thể được bổ sung vào hồ sơ của bạn và giúp bạn trở thành một ứng cử viên sáng giá trong việc tìm kiếm công việc của bạn.

Bộ ngoại giao thắt chặt quan hệ với đối tác nước ngoài

Kỹ năng mềm là gì?

Kỹ năng mềm là những kỹ năng chung như khả năng tiếp thu thông tin phản hồi, làm việc nhóm, quản lý thời gian của bạn. Đây là những kỹ năng mà sẽ giúp bạn trong nhiều lĩnh vực, chứ không chỉ là công việc mà bạn đang hướng đến.

Dưới đây là mười kỹ năng mềm hàng đầu trong nhu cầu thị trường việc làm hiện nay:

  1. Kỹ năng giao tiếp:

Không chỉ là việc nói thành lời, kỹ năng giao tiếp liên quan đến việc lắng nghe, trình bày cũng như khả năng viết chính xác. Một kỹ năng giao tiếp được đánh giá cao là khả năng giải thích các khái niệm kỹ thuật cho đối tác, khách hàng và đồng nghiệp mà không cần am hiểu về công nghệ.

  1. Máy tính và kỹ năng chuyên môn:

Hầu như tất cả các công việc hiện nay đòi hỏi năng lực cơ bản về phần mềm vi tính, nhưng nhiều người tìm việc không thể hiện được phần này, vì họ nghĩ rằng nó chỉ bao hàm. Nếu kỹ năng máy tính có liên quan đến lĩnh vực của bạn, chèn một phần “Kỹ năng chuyên môn”; hoặc “Thuần thục các hệ thống” vào hồ sơ của bạn.

  1. Kỹ năng cá nhân:

Khả năng làm việc theo nhóm, liên quan đến mọi người và quản lý xung đột là một năng lực có giá trị tại nơi làm việc. Kỹ năng này là quan trọng để dẫn đầu – cũng như thăng tiến trong sự nghiệp của bạn, năng lực làm việc với những người khác trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Thành tích cá nhân quan trọng trong hồ sơ của bạn, nhưng chứng minh được bạn có thể làm việc tốt với những người khác còn quan trọng hơn.

  1. Khả năng thích nghi:

Đừng đánh giá thấp khả năng thích ứng với những thay đổi và quản lý đa chức năng. Với công nghệ hiện nay, môi trường kinh doanh vận động và phát triển nhanh chóng, khả năng tiếp cận với các công nghệ mới và điều chỉnh để thay đổi môi trường xung quanh doanh nghiệp là rất quan trọng. Thể hiện mức độ phù hợp của bạn trong đội ngũ lao động bằng cách trình bày một ví dụ về cách bạn thích nghi với sự thay đổi đột ngột tại nơi làm việc trong hồ sơ của bạn.

  1. Kỹ năng tìm kiếm:

Với Google trong tay, thật dễ dàng để tìm câu trả lời cho những vấn đề thông thường. Tuy nhiên, các nhà quản lý tuyển dụng thường tìm kiếm những nhân viên có kỹ năng đánh giá tình huống, có thể tìm kiếm nhiều khía cạnh và thu thập thêm thông tin có chiều sâu.

  1. Quản lý dự án:

Tổ chức, lập kế hoạch và triển khai có hiệu quả các dự án, nhiệm vụ cho chính mình và những người khác là một kỹ năng cần có. Trước đây, đây là một công việc riêng biệt. Ngày nay, nhiều công ty không thuê quản lý dự án vì họ mong đợi tất cả các nhân viên của họ sở hữu một vài đặc điểm của kỹ năng này.

  1. Kỹ năng giải quyết vấn đề:

Khả năng sáng tạo, lý luận, kinh nghiệm quá khứ, thông tin và nguồn lực sẵn có để giải quyết vấn đề rất thu hút, vì nó giúp tiết kiệm thời gian của tất cả mọi người trong tổ chức. Làm nổi bật các kỹ năng này bằng cách liệt kê một vài ví dụ khi tổ chức của bạn gặp tình huống khó khăn và bạn đã giải quyết nó một cách hiệu quả.

  1. Quy trình cải tiến chuyên môn:

Mục tiêu hàng đầu của các công ty là để tiết kiệm tiền. Tối ưu hóa quy trình kinh doanh có thể tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho công ty. Định lượng kết quả trong hồ sơ của bạn bằng cách liệt kê các sự kiện trước và sau của dự án mà bạn đã tham gia.

  1. Đạo đức công việc:

Các nhà tuyển dụng đang tìm kiếm những ứng viên chủ động, đáng tin cậy và có thể làm tốt công việc ngay lần đầu tiên. Người quản lý không có thời gian và nguồn lực để trông nom bạn, vì vậy đây là một kỹ năng được mong đợi từ tất cả các nhân viên. Đừng làm cho nhà tuyển dụng phải suy nghĩ lại vì một bản lý lịch với lỗi chính tả, sai xót và quá phóng đại kinh nghiệm làm việc.

10 Cảm xúc:

Mặc dù có thể bạn sẽ không bao giờ thấy điều này trong bản mô tả công việc, chỉ số cảm xúc có được sự quan tâm rất cao sau các kỹ năng xã hội, nhận thức xã hội và khả năng tự quản lý. Chỉ số cảm xúc thường là thứ được tiết lộ thông qua các tương tác thực tế với quản lý nhân sự, nhưng bạn có thể gợi ý rằng bạn có nó với một bản lý lịch mang tính chiến lược đề cập đến những thiếu sót về kinh nghiệm và kỹ năng của bạn so với yêu cầu công việc.

 

 

Những kỹ năng mềm thiết yếu